Monday, November 5, 2007

Ducks (Kastoria Lake)


No comments: